Levenslang veilig en comfortabel zelfstandig wonen begint met de woonscan.

Bewustwording: De woonscan maakt nieuwe en toekomstige ouderen bewust van het belang van levensloopbestendig wonen om thuis veilig en comfortabel oud te kunnen worden. Wie de woonscan invult, ontvangt aansluitend een rapport met tips en advies om de huidige woning levensloopbestendig te renoveren of aan te passen maar evengoed aandachtspunten bij het kiezen van een levensloopbestendige woning of woonvorm.

Veiligheid en comfort: De aanbevelingen die voortkomen uit de woonscan dragen bij aan een veiligere en comfortabelere leefomgeving. Dit is niet alleen gunstig voor de persoon die de scan heeft ingevuld, maar komt ook andere gezinsleden ten goede.

Toegankelijkheid voor iedereen

Langer zelfstandig thuis wonen: Levensloopbestendige woningen helpen de bewoners veilig en comfortabel zelfstandig te blijven wonen. De is de uitgesproken wens van een nieuwe en toekomstige generatie ouderen. Dit is meestal voordeliger en emotioneel bevredigender dan verhuizen naar een zorginstelling.

Kostenbesparing op lange termijn: Aanpassen van de woning op basis van de aanbevelingen uit de Lang-Zal-U-Wonen woonscan of kiezen voor een levensloopbestendige woonst zal op (middel)lange termijn kostenbesparend zijn.. Het kan op termijn de noodzaak voor dure zorgvoorzieningen uitsluiten of vertragen.

Toegankelijk voor iedereen. Iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie, heeft baat bij een toegankelijke en veilige leefomgeving. Het verhoogt de levenskwaliteit van alle bewoners, ook eventueel jongere bewoners.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Levensloopbestendige woningen dragen mensen bij aan inclusieve leefomgevingen die en toegankelijk zijn voor alle leeftijdsgroepen. Dit bevordert de maatschappelijke samenhang en solidariteit.

Wie zijn woning scant met de Lang-Zal-U-Wonen woonscan zet een eerste stap richting veilig en comfortabel zelfstandig wonen. Dit waarborgt het toekomstig welzijn en welbevinden van burgers die levensloopbestendig wonen waar ook de samenleving haar vruchten van zal plukken doordat deze mensen minder snel beroep op haar moeten doen.

DOE HIER DE WOONSCAN

Lang Zal U Wonen - woonscan