Premies en subsidies

Verbouwen of aanpassingen voorzien om een woning futureproof te maken lijkt het voorrecht van huiseigenaars. Maar er bestaan ook subsidies en ondersteuningsmogelijkheden voor huurders die hun woning levensloopbestendig willen maken, hoewel deze opties meestal beperkter zijn dan die voor eigenaars.

Huurpremie voor 65-plussers: In Vlaanderen hebben huurders ouder dan 65 jaar recht op een huurpremie als ze voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Deze premie kan hen helpen bij het bekostigen van de huur van een aangepaste of levensloopbestendige woning.

Hier zijn enkele manieren waarop huurders in Vlaanderen en België hulp kunnen krijgen:

Aanvraag van aanpassingen bij de verhuurder: Huurders kunnen hun verhuurder vragen om levensloopbestendige aanpassingen in de woning aan te brengen. Dit kan onder meer gaan om het verwijderen van drempels, het installeren van steungrepen in de badkamer of andere aanpassingen voor toegankelijkheid.

Vlaamse Huursubsidie: De Vlaamse Huursubsidie is bedoeld voor huurders met een laag inkomen. Het kan hen helpen bij het betalen van hun huurkosten, wat hen financiële ruimte kan geven om zelf aanpassingen aan de woning te bekostigen.

Overleg met het OCMW : Huurders kunnen contact opnemen met het plaatselijke OCMW voor advies en ondersteuning. Het OCMW kan informatie verschaffen over beschikbare programma’s en subsidies en helpen bij de aanvraagprocedure.

Fiscale voordelen voor huurders: Sommige belastingvoordelen kunnen ook van toepassing zijn op huurders, zoals belastingverminderingen voor energie-efficiënte renovaties of kosten voor het aanpassen van de woning.

Het is belangrijk om te weten dat de beschikbaarheid van deze steunprogramma’s en subsidies kan variëren afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals je leeftijd, inkomensniveau en de locatie van de huurwoning. Het is raadzaam om contact op te nemen met de relevante instanties, zoals het OCMW of de Vlaamse Overheid, om te informeren naar de specifieke programma’s die voor jou van toepassing kunnen zijn. Huurders moeten mogelijk ook overleggen met hun verhuurders om levensloopbestendige aanpassingen aan de woning te bespreken.