Dik je pensioen aan met een maandelijkse lijfrente

Steeds meer mensen zetten hun woning te koop via lijfrente maar dit blijft eerder uitzondering dan regel. Maar voor mensen vanaf 70 jaar die hiermee hun pensioen willen aandikken, kan het een interessante formule zijn. De koper hoopt op die manier voordelige een woning te verwerven waarvoor hij niet naar de bank moet lopen.
Wat betekent dat nu, je woning verkopen via lijfrente?

Wat

Wie een woning verkoopt via lijfrente zal het bedrag niet in één keer uitbetaald krijgen. Bij het sluiten van een verkoopovereenkomst wordt een voorschot of boeket betaald dat overeenkomt met gemiddeld 10 tot 15% van de geschatte waarde van de woning. Vanaf dan zal de koper een maandelijkse lijfrente betalen tot de verkoper overlijdt die al dan niet in de tijd is beperkt. Dat bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden en is tot op vandaag nog onbelast voor private personen. De verkoper ontvangt dus maandelijks de lijfrente van de koper wat een manier is om het vermogen dat in de woning zit al tijdens het leven aan te spreken.

Naakte en volle eigendom

Er zijn twee formules: lijfrente in naakte eigendom en lijfrente in volle eigendom. Wordt de woning in volle eigendom verkocht, dan kan de koper onmiddellijk in de woning trekken of verhuren. Voor wie het kapitaal van de verkoop wil gebruiken om een andere woning aan te kopen, is lijfrente nooit de aangewezen formule.

Bij naakte eigendom blijft de verkoper in zijn woning wonen of kan de woning verder worden verhuurd. De verkoper behoudt dus het vruchtgebruik. Het is vandaag ook de meest courante manier. Handig voor wie maandelijks wat extra centen kan gebruiken.

Voor wie de woning in naakte eigendom verkoopt, zullen de inkomsten uit de lijfrente een pak lager liggen in vergelijking met mocht de verkoop in volle eigendom hebben plaats gevonden. Blijf je in je woning wonen, dan betaal je hier een fictieve huurprijs voor die in mindering wordt gebracht van de lijfrente. Verhuur je die woning, dan blijf jij als verkoper de huur verder ontvangen.

Het is ook belangrijk om bij verkoop in naakte eigendom goede afspraken te maken over het beheer en het onderhoud van de woning. Wie doet wat? Deze moeten ook in de verkoopovereenkomst worden opgenomen.

Op één of op beide hoofden

In beide formules wordt de koper volledig eigenaar van zodra de verkoper overlijdt of zodra de afgesproken termijn is verlopen. Koppels die hun woning via lijfrente verkopen, maken best een overeenkomst op beide namen of hoofden op. Bij twee hoofden blijft de overlevende echtgenoot de lijfrente volledig of deels ontvangen nadat de partner is overleden zolang de afgesproken termijn niet is afgelopen. Ook dit wordt vastgelegd in de verkoopovereenkomst.

Voor- en nadelen

Verkopen op lijfrente is een kanscontract dat in je voor- of nadeel kan uitdraaien. Sterf je vroeger dan ingeschat, dan loop je inkomsten mis als verkoper en doet de koper een goede zaak. Maar omgekeerd kan dus ook dat je langer lijfrentes ontvangt dan initieel werd ingeschat. Vandaar dat de koper meestal aandringt op een overeenkomst die beperkt is in de tijd. Maar anderzijds blijft de verkoper levenslag genieten van woonzekerheid. Wordt er tijdens de looptijd van de overeenkomst toch beslist om te verhuizen, dan blijft de verkoper ook aanspraken maken op de huurinkomsten bovenop de lijfrente.

Is de afgesproken termijn afgelopen vooraleer de verkoper overlijdt, dan zal de verkoper verder moeten zonder de maandelijkse lijfrente het pensioen nog aanvult. Net wanneer de zorgkost het leven een pak duurder maakt.

Prijs

De maandelijkse lijfrente wordt afgesproken tussen koper en verkoper. Hierin zullen de waarde van de woning, de leeftijd van de verkoper(s), het boeket en of de woning onder naakte of volle eigendom wordt verkocht, bepalend zijn voor de grootte van de lijfrente en de looptijd ervan. De maandelijkse lijfrente neemt toe met de leeftijd van de verkoper en is voordeliger voor een naakte eigendom dan voor volle eigendom.

Het komt er op aan goed zijn huiswerk te maken vooraleer te beslissen om op lijfrente een woning te verkopen.